1: Klass & skikt
  2: Överklassen
  3: Kapital
  4: Arbetarklassen
  5: Konflikt
  6: Socialism

Hej och välkommen!

Det här är en introduktion till vad socialism handlar om, ett litet ABC i socialism.

Tanken är att ge dig som vill läsa in dig på det en bra start. Har du läst de här sidorna så kan du grunderna i hur socialister resonerar.

Naturligtvis är det en förklaring av socialism. Andra skulle kanske ge en annan. Det finns ingen som har ensamrätt på det ordet. Samtidigt har jag försökt beskriva saker och ting så att de flesta socialister kan hålla med om det.

Så ta ett första steg, och börja med sidan ett: Klass & skikt.

Micke

Utskriftsvänligt format


  1: Klass & skikt
  2: Överklassen
  3: Kapital
  4: Arbetarklassen
  5: Konflikt
  6: Socialism