Vad är folkrörelselinjen?

Folkrörelselinjen är en strategi som bygger på vanliga människors behov av och förmåga att kämpa för sina intressen.

I fackliga sammanhang innebär det att det är medlemmarna som ska styra sin organisation - inte arbetsgivarna, inte ombudsmännen, inte partiintressen.

Läs mer i Folk och andra bullar!