Frågor och svar
 
 
 
 

Plundringen

WTO gynnar ju de fattiga länderna, eftersom de motverkar västvärldens skyddstullar!
De som har den verkliga förhandlingsstyrkan i WTO är förstås västvärlden, och därför är det framförallt deras ekonomiska intressen WTO tvingar fram förbättringar för.
   Skulle man vilja gynna Tredje världen, varför låter man då inte helt enkelt de bestämma vilka tullar som ska gälla? Varför förbjuder då WTO dem att göra som alla industrialiserade länder hittills har gjort: att börja med att skydda sin framväxande industri, tills dess att den är tillräckligt stark för att kunna stå sig i konkurrensen?
   Det är inte konstigt att de största protesterna mot WTO kommer från folk i länderna i Syd.
  

 innehåll
» Ekonomi
» Arbetslöshet
» Plundringen
Men varför är ni emot frihandel?
Vi är inte emot frihandel. Men vi vill att varje land själv ska ha rätt att bestämma vad de vill importera och exportera. WTO tvingar på alla länder de tullsatser västvärlden vill se.
   Vi vill att Tredje världen ska ha rätt att skydda sina industrier, om de vill. Det är upp till dem. Västvärlden har plundrat dem i en förbannad massa år vid det här laget, och de gör helt rätt i att misstro ett gäng välavlönade västekonomer som försöker visa att deras ekonomier skulle gå mycket bättre om de gjorde som västvärlden sade.

Högern vill ju ha en fri världsekonomi!
Fri för vem? Fritt fram för IMF och Världsbanken att detaljstyra statsbudgeten a la Sovjetunionen planekonomi, i länder över hela världen?
   Fritt fram för storföretagen att driva sin produktion i länder där du blir avskedad eller skjuten om du försöker starta en fackförening?
   Fritt fram för västvärden att bomba och svälta ut vilka länder vill för att hålla kontrollen över andra länders oljetillgångar?

Skulle inte befolkningsökningen explodera om vi gav alla mat för dagen?
Erfarenheterna visar att så knappast är fallet. När Sverige började få en ekonomisk standard att räkna med i slutet av 1800-talet minskade födelsetalen drastiskt, och utvandringen sjönk. På samma sätt var det i andra länder. Det enda fungerande sättet att hindra befolkningsökningen är att ge folk tillräcklig ekonomisk säkerhet för att de ska veta att deras barn kommer att överleva.

Skulle inte en ökad levnadsstandard för u-länderna ge svåra miljöproblem?
Inte nödvändigtvis. Dels är det inte frågan - än på länge - om någon standard jämförbar med den vi har i väst. De 20 procent rikaste i världen står för 80 procent av utnyttjandet av naturtillgångar. Som det fungerar idag läggs vår miljöfarliga produktion där, och importeras sedan därifrån.
   Dels så förorsakar dagens situation i sig miljökatastrofer. Råder det svält ser familjerna efter vad som är ekologist, utan efter vad som låter dem överleva. Därför bedrivs jordbruket ofta med kortsiktiga metoder, som i slutändan utarmar jorden. Med det inflytande de multinationella företagen har brukar inte heller regeringarna ställa särskilt hårda miljökrav.

Men kan inte u-länderna satsa på någon lönsammare produktion?
Nej, det är svårt. Finessen med dagens frihandel är att den mest gäller för de varor västerländska företag vill kunna sälja i Tredje världen. Utvinningen av råvaror tjänar man inga stora pengar på, utan de ligger istället i förädlingen. Den produktionen vill västländerna hålla för sig själva. Därför behöver det land som vill exportera råvaror till EU bara betala 2-3% i tullavgift, medan den som dristar sig till att försöka exportera förädlade varor normalt råkar på 25%-iga tullar. U-länderna förlorar en produktion värd ungefär tio gånger mer än den totala hjälp vi ger dem för att vi diskriminerar dem med tullar och importkvoter.

Varför tjatar ni så mycket om den här "USA-imperialismen"?
Därför att USA - med västeuropas goda minne - har kunnat systematiskt stödja diktaturer, genomföra statskupper och bomba länder i tredje världen utan att det syns nämnvärt i svensk media. Framförallt försvinner det ur historieskrivningen.

Varför är vänstern så anti-amerikansk?
Nej, vänstern är inte alls ”anti-amerikansk”. USA har en fantastisk historia av folkligt motstånd, politiska rörelser och hård facklig kamp.
   Men storkapitalet har vunnit betydligt fler strider mot arbetarrörelsen i USA än i västeuropa. Ett exempel är valen: här har de starka socialdemokratiska rörelserna lett till relativt välfungerande valrörelser, medan valen i USA står mellan två kandidater med samma politik – både uppbackade av de amerikanska storföretagen.
   De amerikanska bolagens ekonomiska dominans har också gjort att USA:s regering fått huvudrollen i den aggressiva utrikespolitik som de behöver. När kapitalets intressen utmanas i någon del av världen, är det USA:s bombflyg och marinsoldater som återställer ordningen – oftast med stöd från våra regeringar.

Varför stödde inte vänstern bombningarna av Afghanistan - de avskaffade ju talibanernas kvinnoförtryck?
Att kriget skulle ha varit en följd av att George W Bush är en så bra feminist är ju bara krigspropaganda. Hur stor skillnad den nya regimen gör återstår att se. Jämför till exempel med Kuwait, där vi fortfarande väntar på att den USA-vänliga regimen ska visa sig åtminstone snäppet mer demokratisk än Saddam Hussein.
   De krigsherrar som nu har makten är desamma som mördade i storleksordningen 50 000 människor sist de hade kontrollen över Kabul, 1992-1994.
   Många av de största kvinnoorganisationer som finns i Afghanistan, till exempel RAWA, var uttryckligen emot bombningarna. Men deras åsikter om hur kvinnoförtrycket bäst skulle bekämpas fick bara en bråkdel av det mediautrymme som idén om "de feministiska bomberna" hade.

Men USA står ju för demokrati!
Kanske i den svenska skolan, och i våra tidningar. Men inte i Iran, Guatemala, Chile, Argentina, Indonesien eller Grekland, där USA har stött blodiga statskupper som avskaffat demokratin. Inte i Paraguay, El Salvador, Sydvietnam, Spanien, Saudiarabien eller Colombia, där USA har stött de mest brutala diktaturer. Inte i Nicaragua, där USA under hela 1980-talet stödde contras-trupper vars viktigaste form av ”krigföring” var de obeskrivligt grymma övergreppen mot civilbefolkningen. Inte i Irak, där USA under många år var det stora stödet till Saddam Husseins diktatur, och sedan bytte fot och bombade landet sönder och samman. Exemplen är enkla att mångfaldiga. För många människor runt om i världen står USA för nåt helt annat än demokrati och mänskliga rättigheter. De vet saker som aldrig står i våra tidningar.

Men vi måste ju göra något åt såna fruktansväreda regimer som talibanernas!
Själva logiken i att vi ska bemöta kvinnoförtryck med att släppa stora mängder bomber över städer öppnar också helt nya perspektiv. När ska bombmattorna börja falla över Saudiarabien? Det är ett land med ett kvinnoförtryck fullt jämförbart med talibanernas, och också en av USA:s närmaste allierade sedan lång tid tillbaka.

OK för att USA kunde vara förjävliga förut, men idag fungerar det ju ändå annorlunda.
Gör det? På vilket sätt då?
   Ta sanktionerna mot Irak till exempel. Ibland frågar vi oss hur tyskarna kunde acceptera Hitlers folkmord, men svaret är ju bara för nära för att vi ska se det: det var knappast svårare än vad det är att få oss att acceptera sanktionerna mot Irak.
   De flesta vet att många har dött på grund av sanktionerna, men det är ganska ovanligt att folk kan uppskatta hur många. I princip ingen vet att det är en krigsförbrytelse enligt Genévekonventionen att svälta ut ett folk på det här sättet.
   Om det hade handlat om en civiliserad värld som kommit fram till att alla dessa irakier tyvärr var tvungna att offras för något avlägset mål, då hade det varit en ständig debatt om vad som pågår. Det är det inte. Det är tyst.
   Det är tyst för att västvärldens politik är fruktansvärd på gränsen till det obegripliga. Och för att det uppenbara skälet är outtalbart i den liberala pressen: våra storföretags behov av kontroll över Mellanösterns oljetillgångar.

Hur ska vi kunna bekämpa terrorismen utan krig? Vad är alternativet?
Det enkla alternativet är att inte bomba, eftersom bomberna bara förvärrar problemet. Det skapar precis den grogrund för terrorism som gjorde attentatet mot WTC möjligt.
   Orsakerna till kriget är att demonstrera USA:s makt, för att avskräcka länder från att ta konflikter med dem. Det kan gälla alla sorters förhandlingar, från handelsavtal till länder som tvekar om att ta emot USA:s militära stöd.
   Orsaken är också ett par stora oljebolags ekonomiska behov av en stabil regering i Afghanistan. Man vill kunna bygga en viktig oljeledning genom landet, och för det krävs en militär kontroll som kan garantera dess säkerhet. Det var i och med att det visade sig att talibanerna inte kunde upprätta en sån kontroll som de föll i onåd hos USA:s regering.

Vad ska vi göra för att betala tillbaka något av all den skada våra länder gjorde i och med kolonialismen?
Det första steget är att sluta exploatera de här länderna. Det har vi ju fortfarande inte gjort.
   De historiker som läser om västmakternas roll i dagens världsordning kommer knappast att sätta någon stor skiljelinje mellan 1800-talets utplundring av de fattiga länderna och dagens. Inte heller kommer vårt tal om ”demokrati” och ”mänskliga rättigheter” framstå som mindre förljuget än 1800-talets tal om hur vildarna skulle ”civiliseras”.
   Länderna i Tredje världen behöver inte i första hand vårt bistånd. De behöver makten att själva styra sina länder. De behöver kunna slänga ut de regimer som västländerna idag ger sitt fulla stöd. De behöver skuldavskrivningar, demokrati och verkligt självbestämmande.

Det där är ju konspirationsteorier!
Skulle det vara "konspiratoriskt" att hävda att USA:s storföretag har mycket att säga till om i den amerikanska staten!? De tillsätter ju i praktiken presidenterna, eftersom en kandidat inte skulle ha en chans utan deras kampanjbidrag.
   Det mest absurda är den "rimligare" bild som liberal media ger: att USA osjälviskt avsätter en brutal regim (bestående av fundamentalister de själva hjälpte till att organisera), för att bekämpa terrorismen (trots att USA själva stödjer terrorism på många håll) och avskaffa kvinnoförtrycket (samtidigt som man försöker avskaffa aborträtten hemma i USA).

Var stödjer USA terrorism då?
Det tydligaste exemplet är Colombia, den tredje största mottagaren av amerikanskt militärt stöd i världen. Amnesty och många andra menar att det stödet är en viktig faktor bakom de 37 000 politiska mord som utfördes i Colombia bara under 2001. Svensk media är tyst.
   Ett annat exempel är Nicaragua. Under hela 1980-talet stödde USA terroristerna i contras, vars huvudsakliga form av krigföring var de utstuderat brutala övergreppen mot civila. Omkring 30 000 människor mördades fram till 1990, då det nicaraguanska folket gav upp och röstade in ett nyliberalt och USA-allierat parti.
   Ett tredje exempel är just fundamentalisterna i Afghanistan, också under 1980-talet. Det militära stöd de överöstes med från USA var CIA:s dittills mest omfattande projekt någonsin. Detta trots att de sköt ner civila flygplan, massakrerade byar och använde CIA-baserna till att organisera internationella nätverk för terrorister. Det var ur de här grupperna talibanerna bildades.

Är inte alla överens om skuldavskrivning nu?
I praktiken – inte alls. De skuldavskrivningar Världsbanken pratar om handlar mest om att skriva av sånt som vi redan vet att de här länderna ändå aldrig kommer kunna betala tillbaka.
   Poängen med skuldavskrivning är att IMF och Världsbanken inte längre ska ha makten att detaljstyra olika länders statsbudgetar. Det skulle storföretagen förlora en hel del på, eftersom de inte skulle ha samma kontroll över de här länderna längre. Därför kommer det inte bli någon verklig skuldavskrivning utan en rejäl politisk strid.

 


 Nästa »