Frågor och svar
 
 
 
 

Demokrati

Hur skiljer sig socialisters syn på demokrati från liberalers?
Det är förstås en stor fråga, och det finns ingen särskild demokratisyn man måste ha för att vara socialist. Framförallt handlar det förstås om att socialister vill att demokratin på ett eller annat sätt ska gälla också i företagen.
   Men för det mesta brukar det också finnas en skillnad i att socialister ser demokrati som något som måste fungera också praktiskt. Allmän och lika rösträtt, yttrandefrihet och andra formella strukturer är centrala och nödvändiga, men inte tillräckliga för en verklig demokrati. Framförallt måste det i praktiken vara folket som styr sitt samhälle - de formella strukturerna är redskapen.

 innehåll
» Demokrati
» Arbetsvillkor
» Rasism
Demokrati är en fråga om moral!
Nja - det förklarar inte särskilt mycket om hur vi uppnådde demokratin eller hur den fungerar.
   Varför var det inte ett enda land som införde demokratin förrän kring sekelskiftet mellan 1800-talet och 1900-talet? För att överheten förlorar på demokrati. Och det var inte förrän med arbetarklassens framväxt som folket blev tillräckligt stark för att kunna tvinga igenom demokratiska rättigheter.
   Demokrati handlar snarare om makt. Det är först när folket verkligen tar sig makten att styra sitt samhälle vi kan ha fullständig demokrati.

Liberalerna har alltid varit de starkaste försvararna av yttrandefrihet och demokrati!
Förutom i de fall USA velat tysta något land i Tredje världen. Eller när det handlar om någon annan latinamerikansk regim än Kubas.
   Och förutom när det är svensk polis som slår fredliga demonstranter, upplöser demonstrationer utan stöd i lagen eller fabricerar bevis. Eller när SÄPO försöker tysta anarkistiska tidningar. Då är det ganska tyst från de liberala ledarsidorna.
   Trots allt är folkpartiet det enda svenska riksdagsparti som har haft kopplingar till terrorism. Att deras dåvarande ordförande i Stockholm, Paul Wretlind, sponsrade den grupp som sprängde tidningen Norrskensflamman i mars 1940. Fem människor, varav två barn, dog.
   Fortfarande brukar liberalerna ha svårt att kritisera att den samlingsregering de satt med i belade kommunistiska tidningar med transportförbud under andra världskriget - helt i strid med tryckfrihetsförordningen. Däremot citerar de gärna Voltaire, som sade att han var beredd att dö för sina fienders rätt att yttra sig.

 


 Nästa »