Jobbet, facket och folkrörelselinjen
Folk och andra bullar
 17 Ryggen fri
 18 surf.to/Livsklubben
 19 Månadens fackpamp
 20 Myter
 21 Framåtblickande eftertankar i maj 2001
 

Månadens fackpamp

Ett klipp ur Livstecken nr 5/2001. För flera år sen hade vi en period då alla medlemmar var fackliga ombud, och nu är det dags igen.

Om en fackklubb ska vara stark, så krävs det facklig medvetenhet av alla medlemmar. Att alla håller på sina rättigheter och även på arbetskamraternas rättigheter. Att alla reagerar om en arbetskamrat blir felaktigt behandlad. Att alla går på mötena, läser informationen, säger vad de tycker. Ställer krav och kämpar för att de ska bli genomförda.

Det behövs också förtroendevalda, som samordnar och leder den fackliga aktiviteten. Men man kan göra viktiga fackliga insatser utan att vara förtroendevald. En "vanlig medlem" som är vaken och solidarisk, är ju egentligen mera fackligt aktiv än en förtroendevald, om den förtroendevalde är slö och självisk! (Fast det ska förstås ingen förtroendevald vara.)

Och i år ska vi röra till begreppen lite! Årsmötet valde nämligen alla medlemmar som vill, till områdesombud!

ÄVEN DU
ja just du!
är alltså fackpamp i år!


Hur ska det gå till då? Vi får pröva oss fram. Men troligen gör vi så att varje månad är det ett nytt gäng som är områdesombud. Månadens fackpampar! Vi kan samla månadens ombud till en morgonfika, där vi snackar om vad som händer i huset. Ombuden kanske får i uppgift att sprida någon information eller ta reda på vad arbetskamraterna tycker i en viss fråga.
Årsmötet beslutade att det skulle vara frivilligt att vara månadsombud. Men vi hoppas förstås att nästan alla ställer upp, annars blir det ingen mening med det hela.

Utskriftsvänligt format
  Folk och andra bullar
 17 Ryggen fri
 18 surf.to/Livsklubben
 19 Månadens fackpamp
 20 Myter
 21 Framåtblickande eftertankar i maj 2001