Jobbet, facket och folkrörelselinjen
Artiklar & frågor
-Petad programmerare
-Dölja fackligt medlemskap?
-Mega - första ronden
-Mega - andra ronden
-Mega - tredje ronden
 

Mega - första ronden

När en ny arbetsgivare tog över Mega Skivakademien vid Sergels Torg i Stockholm, så sänkte han de anställdas löner, tog bort OB-tilläggen och vägrade teckna kollektivavtal.

De anställda på Mega stod på sig och krävde avtal. Handels varslade om strejk vilket ledde till att arbetsgivaren skrev på kollektivavtalet.
Läs om detta i Handelsnytt

Men sedan varslade arbetsgivaren de anställdas fackliga företrädare på Mega, klubbordföranden Magnus Eriksson, om avsked. Orsaken sas vara att Magnus uttalat sig för tidningen Metro i samband med att det skulle bli strejk!

Om avskedet hade fullföljts, så skulle Handels säkerligen stämt ag (arbetsgivaren), och Arbetsdomstolen skulle säkerligen givit Handels rätt.

MEN det betyder inte att ag skulle bli tvungna att ta tillbaka Magnus! Det finns ett kryphål i LAS (Lagen om anställningsskydd), §39, som säger att ag kan vägra att "lyda" en dom i AD. Det räcker att de betalar skadestånd.

Ag kan alltså sparka någon utan lagliga skäl och sedan köpa sig fria från att ta personen tillbaka! På så vis kan de skrämma och tysta den sparkades arbetskamrater, och andra som vill ta strid för sina rättigheter.

Med andra ord: Lagen räcker inte som skydd. Det krävs solidaritet.

På Stockholmsbagarn där jag arbetar uppmanade klubbstyrelsen alla medlemmar att bojkotta Mega. Detta gjorde vi 2002-11-04.

Vi uppmanade också andra fackklubbar och solidariska människor att skicka ett mail till Mega och Handels på direkten och tala om att de och deras vänner inte kommer att handla på Mega förrän varslet om avsked/uppsägning tagits tillbaka.

Uppmaningen spred sig snabbt via internet.

Bojkotten fick genast effekt!

Så här stod det 2002-11-08 på Handels hemsida:

Arbetsgivaren Michael Colven drar tillbaka varslet mot butikens fackklubbsordförande Magnus Eriksson.
- Hotbilden blev för stor, var Michael Colvens argument.
"Hotbilden" han åsyftar är de hundratals mejl från privatpersoner och enskilda fackklubbar som de senaste dagarna strömmat in till butiken.Vi spred förstås ett stort tack till alla som hjälpte till! Men uppmanade också alla att hålla ögonen öppna - "eventuellt är inte sista ordet sagt".

Obs att vi använde oss av Folkrörelselinjen i denna enkla men effektiva solidaritetskampanj. Vi litade på att folk skulle agera och på att "folkets vrede" har genomslagskraft.

Läs om andra ronden här!

FT
Utskriftsvänligt format
  Artiklar & frågor
-Petad programmerare
-Dölja fackligt medlemskap?
-Mega - första ronden
-Mega - andra ronden
-Mega - tredje ronden