Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Bibeln

Rovet från dessa städer liksom boskapen tog Israels barn som byte, men alla människor i dem dödade de med svärd, till dess de hade förintat dem. De lät ingenting som andades finnas kvar [...] Ty från HERREN kom det att de förhärdade sina hjärtan och gick ut i strid mot Israel, för att han skulle ge dem till spillo och inte visa dem nåd. I stället skulle han utrota dem så som HERREN hade befallt Mose.
Jos 11:14-20

It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the Kingdom of God.
Mark 10:25.

Om en man begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, skall både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan straffas med döden.
3 Mos 20:10

Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig
2 Mos 20:5

Samarien har trotsat sin Gud och får sona sin skuld. De skall falla för svärdet, deras spädbarn skall krossas, havande kvinnor skäras upp.
Hos 14:1

Lär er inte redan naturen att det är en vanära för mannen att ha långt hår
1 Kor 11:14

Herren slöt då detta förbund med Abram: 'Åt dina ättlingar ger jag detta land, ända från Egyptens flod till den stora floden, Eufrat...
1 Mos 15:18

Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat, en sabbatsvila helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden.
2 Mos 31:15

Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar, inte som inställsamma ögontjänare utan ärligt och uppriktigt, i fruktan för Herren
Kol 3:22

Om en son är trotsig och upprorisk och inte lyder sin far och mor, inte ens när de tuktat honom, skall de ta honom med sig och föra honom till de äldste i staden, till hemstadens port. De skall säga till stadens äldste: 'Det här är vår son, han är trotsig och upprorisk och lyder oss inte, han bara festar och super.' Då skall alla männen i staden stena honom till döds. Du skall utrota det onda ur folket.
5 Mos 21:18-21

Från Jeriko gick Elisha upp till Betel. När han var på väg dit kom en hop småpojkar ut från staden och gjorde narr av honom. 'Ge dig i väg, flintskalle!' ropade de. 'Ge dig i väg, flintskalle!' Elisha vände sig om, såg på dem och förbannade dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor fram ur skogen och rev ihjäl fyrtiotvå av barnen.
2 Kun 2:23-24

Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtryck honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egyptens land. Jag är Herren er Gud.
3 Mos 19:33-34

Om en man begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, skall både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan straffas med döden.
3 Mos 20:10

En invandrare får du inte kränka eller förtrycka: ni var ju själva invandrare i Egypten.
2 Mos 22:21

Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat, en sabbatsvila helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på den dagen skall dödas.
2 Mos 35:2

Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt.
3 Mos 18:22

Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.
3 Mos 20:13

Var och en som förbannar sin far och mor skall straffas med döden. Han har ju förbannat sin far och mor, skulden för hans död är hans egen.
3 Mos 20:9

Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom.
Rom 13:1

Ve dig som gör dig rik på andras ägodelar — för hur länge? — och hopar egendom som du tagit i pant!
Plötsligt skall de skuldsatta resa sig, de skall vakna och få dig att darra, och du blir själv deras byte.
Du som har plundrat så många folk skall bli plundrad av alla de andra till straff för det blod du utgjutit, för ditt våld mot länder och städer och mot alla som bor i dem.

Hab 2:6-8

Var inte rädda! Det är för att sätta er på prov som Gud har kommit, och för att ni alltid skall frukta honom och inte synda.
Moses, 2 Mos 20:20

Till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er.
Luk 6:27

Vill du ha en slav eller slavinna, kan du köpa sådana av folken omkring dig. Ni får också köpa barn till invandrare som är tillfälligt bosatta hos er och sådana i deras familjer som föds i landet.
3 Mos 25:44-45

De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov.
Apg 2:44-45, om den första kristna församlingen

Särskilt ärkebiskopen bör besinna skriftens ord i Rom 13:4 om ansvar: '...överheten bär icke svärdet förgäves, utan är en Guds tjänare, en hämnare, till att utföra vredesdomen över den som gör vad ont är'.
Mats Johansson, chefredaktör SvD, apropå ärkebiskopen KG Hammars kritik av USA:s bombningar av AfghanistanSvd 011125 / Norrskensflamman 011129

...israeliterna är mina slavar och tillhör mig, de är mina slavar som jag har fört ut ur Egypten. Jag är Herren, er Gud.
3 Mos 25:55

Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rättmätiga straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras, uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det så de lever, ja än värre, de tycker det är bra när andra gör det.
Rom 1:26-32

Om du lånar ut pengar till en landsman, till en nödlidande i mitt folk, skall du inte göra som ockrarna och kräva ränta av honom.
2 Mos 22:25

En man eller en kvinna som har en ande från en död eller en spådomsande i sig skall straffas med döden. Man skall stena dem, skulden för deras död är deras egen.
3 Mos 20:27

...om någon är så förmäten att han handlar utan att lyssna till prästen som står i tjänst hos Herren, din Gud, eller till domaren, så skall den mannen dö. Du skall utrota det onda ur Israel. Hela folket skall känna fruktan när de hör om detta, och sedan skall ingen vara så förmäten.
5 Mos 17:12-13

Jag har två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra med dem vad ni vill, bara ni inte gör något mot dessa män som har fått en tillflykt under mitt tak.
1 Mos 19:8

Då sade Juda till Onan: 'Gå till din brors hustru och gör din svågerplikt mot henne och skaffa avkomma åt din bror.' Men Onan visste att barnet inte skulle räknas som hans, och var gång han låg med sin brors hustru lät han sin säd spillas på marken för att slippa skaffa barn åt sin bror. Därmed väckte han Herrens misshag, och därför dödade Herren också honom.
1 Mos 38:8

Den som slår sin far eller mor skall straffas med döden.
2 Mos 21:15