Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Kunskap

To me the worst thing seems to be a school principally to work with methods of fear, force and artificial authority. Such treatment destroys the sound sentiments, the sincerity and the self-confidence of pupils and produces a subservient subject.
Albert Einstein

'Teaching to the test' [is] a practice likened to memorizing an eye chart. With enough drill and rote work, even a person with 20/150 vision can rattle off 'E-F-P-T-O-Z'. Of course this doesn't mean that person can truly see.
Meredith Scrivner

Only by forcing man to see through the hoax of the old world, will he ever willingly step into the new.
Alan GrantFrom the "Anarky" mini-series

Skolan är grovt sett tolv års inlärning av typ multiplikationstabellen. Är man vild och galen nog att protestera får man veta att man är MBD-skadad.
Bo Dahlbom, professor i IT

Vi ska växa med 7-10 skolor per år. Vi kommer inte att etablera oss i för små orter. Vi arbetar för en börsintroduktion med ett långsiktigt vinstmål på 5-7 procent per år.
Anders Hultin, VD för KunskapsskolanYelah, yelah.net, 020520

Där ABF upphör att vara där upphör civilisationen.
Göran Greider

I think the big mistake in schools is trying to teach children anything, and by using fear as the basic motivation. Fear of getting failing grades, fear of not staying with your class, etc. Interest can produce learning on a scale compared to fear as a nuclear explosion to a firecracker.
Stanley KubrickThe Making of Kubrick

Every hour spent on such exam preparation is an hour not spent helping students to become critical, creative, curious learners.
Alfie Kohn

School-days, I believe, are the unhappiest in the whole span of human existence. They are full of dull, unintelligible tasks, new and unpleasant ordinances, brutal violations of common sense amd common decency. It doesn't take a reasonably bright boy long to discover that most of what is rammed into him is nonsense, and that no one really cares very much whether he learns it or not.
H. L. Mencken

När studenterna på Lärarhögskolan är färdigutbildade får de av skolan en pekpinne som avskedspresent. Tydligare bild än så kan inte ges av vad som förväntas av dem. Lärandet ska bestå av katederundervisning, pekpinne, disciplin, ett ensidigt mässande och proppande av fakta.
Lennart Fernström, rektorEveryday 000905

What we want is to see the child in pursuit of knowledge and not knowledge in pursuit of the child.
George Bernard Shaw

Without education, you're not going anywhere in this world.
Malcolm X

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance that accumulates in the form of inert facts.
Henry Adams

Försök se vem du talar till, försök se vem du själv är. Berätta konkret och mänskligt.
Bengt NermanOrdfront Magasin #7-8/2002

Frågan hur vi vill att skolan ska vara är ytterst en fråga om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi ha skolan som faktaproppande fabrik för formande av lydiga medborgare? [...] Eller vill vi ha skolor där eleverna tillsammans med de vuxna utifrån nyfikenhet och barnens naturliga lust att lära får chansen att bli självständiga, kritiskt tänkande, ifrågasättande och ansvarstagande individer? Individer med tillräcklig kompetens och självförtroende för att själva söka fakta, förstå sig på sammanhang, dra slutsatser och skapa egna uppfattningar. Individer som känner empati och har kompetensen att samarbeta på ett demokratiskt sätt.
Lennart Fernström, rektorEveryday 000905

Sociologiskt sett är utbildningssystem syftade till att bevara de existerande sociala och ekonomiska strukturerna snarare än att förändra dem.
Wilhelm von Humboldt

The job of an educator is to teach students to see the vitality in themselves.
Joseph Campbell

Som marxist är det oerhört spännande att vakna varje morgon och försöka förstå allt nytt som har hänt i världen. För mig är politik alla samhällsfrågor, kultur, miljö, internationella relationer, och att leva utan kunskap om vad som händer i samhället skulle vara omöjligt för mig. Snarare är det svårt att få tiden att räcka till allt.
C H HermanssonGP 010105

Men are born ignorant, not stupid; they are made stupid by education.
Bertrand Russell

Standardized tests equal standardized students.
Amanda Parsons, student activist, Boulder, CO

My schooling not only failed to teach me what it professed to be teaching, but prevented me from being educated to an extent which infuriates me when I think of all I might have learned at home by myself.
George Bernard Shaw

It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.
Henry Ford

Vi lever i ett klassamhälle där de som äger förtrycker de som inte äger. Förtrycket kan bara upprätthållas om man kan få de förtryckta att se det som något självklart och naturligt. Att få dem att se det var förr prästerskapets uppgift. Nu är det skolans.
Sven Wernström

Education is not a preparation for life; Education is life itself.
John Dewey

It is because modern education is so seldom inspired by a great hope that it so seldom achieves great results. The wish to preserve the past rather than the hope of creating the future dominates the minds of those who control the teaching of the young.
Bertrand Russell

Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today.
Malcolm X

Min generation förstördes av postmodernismen. De är skeptiska istället för engagerade. Skepticismen i sig är det inget fel på. Jag gillar Descartes, att bryta ner allt för att bygga upp. Men postmodernismen handlar bara om att bryta ner. Den är kall, cool, likgiltig, skeptisk och avfärdar motsatsen som patetisk.
Erik WijkFiB/Kulturfront #1/2002

In fact the very best schools may be doing the most harm because they are accomplishing what they are setting out to do.
James Skeen

Standardized tests can't measure initiative, creativity, imagination, conceptual thinking, curiosity, effort, irony, judgment, commitment, nuance, good will, ethical reflection, or a host of other valuable dispositions and attributes. What they can measure and count are isolated skills, specific facts and function, the least interesting and least significant aspects of learning.
Bill Ayers

Knowledge is Power.
Francis Bacon

Testing improves education the same way that bombing promotes democracy.
Steve Cohn, Education professor at Tufts University

Zapata sade en gång att jorden tillhör den som brukar den. Vi säger att universitetet tillhör dem som studerar vid det.
Paroll vid en studentockupation av ett universitet i Mexico CityNaomi Klein: "No logo", Ordfront förlag 2001, s 505

Would a child who spent every day doing basketball drills without ever having the joy of playing a game of basketball enjoy basketball enough to become good at it?
Lalia Kerr

Att kunna läsa och skriva och lära sej saker är bättre än hundra burkar dunder-honung.
Bamseur "Bamses skola", Bamse nr. 7/90, repris från 1973

Ingen är mottaglig för pedagogik som inte känner sig accepterad.
Bengt Nermanur "Demokratins kultursyn"