Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Solidaritet

We must learn to live together as brothers or we are going to perish together as fools.
Martin Luther King, Jr.

We must indeed all hang together, or, most assuredly, we shall all hang separately.
Benjamin Franklin, July 4, 1776At the signing of the Declaration of Independence

Solidaritet är en ömsesidig sak. Det finns ingen ensidig solidaritet - då är det välgörenhet eller maktlystnad. Men solidaritet är ändå inte samma sak som vänskap. Och inte detsamma som förståelse. Solidaritet är att vi ställer upp för varandra och ställer krav på varann, även om vi inte gillar varann särskilt mycket eller ens förstår varandra.
Frances TuuloskorpiTLM #2/2001 s 47

You can only protect your liberties in this world by protecting the other man's freedom. You can only be free if I am free.
Clarence Darrow

But we, you and I, cannot afford the luxury of cynicism, for labor is lost without optimism. We are here because we are not yet too cynical to believe we can't change the world. Because we are hopeful that the future can eradicate the injustices of the present. To be here is to be angry that our government has abandoned us; to be here is to commit ourselves, and our votes, to changing that government and bringing back the American dream of liberty and justice for all.
And to be here is to believe in solidarity, to believe that together we have the power to make a difference, to believe that our collective voices can shout down the wall of cynicism and indifference that keep us from what is rightfully ours.

Ed Asner, actor and former president of the Screen Actors Guild, 1984

Låt era ungar tvätta grannens bil.
George W. Bush om vad den "solidaritet" han lovprisade i ett tal i slutet av 2001 innebarAftonbladet 020826

Grundstommen i min livssyn är solidaritetstanken. Socialismen är inte möjlig utan solidaritet. I solidariteten ligger klasskampen, kampen mot imperialismen. För mig är solidaritet förnuft och osolidaritet oförnuft, och människan är förnuftig.
Henning MankellFiB-Kulturfront #2/2002

I believe in the brotherhood of man, all men, but I don't believe in brotherhood with anybody who doesn't want brotherhood with me. I believe in treating people right, but I'm not going to waste my time trying to treat somebody right who doesn't know how to return the treatment.
Malcolm X 1964

Kanske skulle vi alla behöva en Philip Seymoure Hoffman som påminde oss då och då. Som sa att ”Det här är den här scenen i filmen där du hjälper mig”. Då skulle vardagen kanske kunna bli lite mer som på film.
Lena SundströmDagens Arbete januari 2002

Min morfar tittade på min pappa och sa 'Det är arbetarklassen som ska leda mänskligheten in i framtiden'. Som historiker ser jag att de stora revolutionära omvälvningar kommer när medelklassen är missnöjd och allierar sig med arbetarklassen. Jag tror att arbetarklassen väldigt sällan träder fram i eget majestät och tar initiativet till samhällsförändringar.
Åsa Linderborg, intervjuad om sin bok "Mig äger ingen"Flamman 070426, http://www.flamman.se/inrikes.php?id=4331 070427

Be concerned about your brother. You may not be on strike. But either we go up together, or we go down together.
Martin Luther KingI

Solidarity is not a matter of sentiment but a fact, cold and impassive as the granite foundations of a skyscraper. If the basic elements, identity of interest, clarity of vision, honesty of intent, and oneness of purpose, or any of these is lacking, all sentimental please for solidarity, and all other efforts to achieve it will be barren of results.
Eugene V. Debs

I och för sig får vi olika kategorier av anställda. Men det skulle vara en bra solidaritetshandling om företagen kunde ta in temporärt anställda från Polen, Lettland, Slovakien på deras hemländers löner.
Leif Östling, koncernchef på ScaniaLO-tidningen 060303

Solidaritet är mänsklighetens viktigaste ord.
Henning Mankell

Solidaritet handlar om identifikation, att ställa sig bredvid och hävda upprättelse mot förtryck. Solidaritet är inte ett ord kyrkan kan ta tillbaka.
Kajsa Grytt

Det upplysta egenintresset är den enda säkra vägen till reformer och förändring.
Inga ThorssonOrdfront #9/2000