Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Historia

Vänsterhistoriker är farligare än terrorister.
Indisk minister från hindihögernNorrskensflamman 020110

...what history really shows is that today's empire is tomorrow's ashes, that nothing lasts forever, and that to not resist is to acquiesce in your own oppression. The greatest form of sanity that anyone can exercise is to resist that force that is trying to repress, oppress, and fight down the human spirit
Mumia Abu-Jamal

Defeat is not always failure. The future does not always belong to those who triumph. We never play our last card.
Isaac Puente

It never happened. Nothing ever happened. Even while it was happening it wasn't happening. It didn't matter. It was of no interest. The crimes of the United States have been systematic, constant, vicious, remorseless, but very few people have actually talked about them.
Harold PinterNobel speech 2005

Det blodlösa referatet, som vill monopolisera objektiviteten, är en perversitet som åsamkar skada, eftersom det ignorerar de mänskliga synpunkterna och förväxlar historieskrivning med anteckningar i protokoll. Den som inte har en mening, borde inte tillåtas föra en penna, han är inte författare, han är sekreterare.
Peter P. RohdePeter P. Rohde: "Krig och kriser i Mellanöstern", Tema, Rabén & Sjögren, 1970, s 7

The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting.
Milan Kundera

I själva verket är den nu dominerande och uppifrån favoriserade synen på historien genomsyrad av TV-såpornas enkla recept: varje karaktär skall vara klar och tydlig från första början, den onde ond, den gode god. Nazisten är nazist från början, kommunisten kommunist. Insikten att omständigheterna förändrar oss, ja förändrar innebörden i våra stabilaste övertygelser, fördunklas av kraven på snabb identifikation, lätt igenkännliga exempel, och en sens moral som kan formuleras i enkla "fy" och "usch".
Sven-Eric LiedmanDN 000425

Det undantagstillstånd vi lever i är inte undantag utan regel. Vi måste utveckla ett historiebegrepp som stämmer överens med denna insikt.
Walter BenjaminAftonbladet 060709

Varför har den lilla parantesen Delaware - Nya Sverige - tillmätts så stor betydelse, samtidigt som den 'riktiga' svenska kolonin Saint-Berthélemy, som existerade nästan hundra år och innefattade både slavhandel och andra övergrepp, suddats bort ur historien?
Per WirténArena #3/1999

Resultatet kan bara bli en stympad historieforskning och en torftig historieundervisning. Insikten att historien först och sist är oavlåtlig förändring kommer i skymundan.
Sven-Eric LiedmanDN 000425

Disobedience, in the eyes of any one who has read history, is man's original virtue. It is through disobedience that progress has been made, through disobedience and through rebellion.
Oscar Wilde 1891

History is the history of war - of leaders of countries finding reasons and rationals to send the young people off to fight.
John Stockwell, former CIA official

Olydnad, i ögonen hos vem som helst som läst historia, är människans ursprungliga dygd. Det är genom olydnad och uppror som framsteg har gjorts.
Oscar Wilde

Vi riskerar att få en snabbmatshistoria för de nya generationer som först och främst ska läras upp till goda, samhällsnyttiga aktieägare.
Sven-Eric LiedmanDN 000425

Folkhemmet var inte bara ATP, offentlig sjukvård och kollektivavtal. Det var också ackordshets, löpande band och folkomflyttningar.
Mikael NybergMikael Nyberg: "Kapitalet.se", Ordfront förlag 2001, s 118

I was a terrible history student. They taught me history as if it were a visit to a wax museum or to the land of the dead. I was over twenty before I discovered that the past was neither quiet nor mute. ...
This world, this slaughterhouse, this nuthouse, is this the work of God or man? What past time gave birth to this present? Why have some countries become owners of other countries, and some men owners of other men, and men owners of women, and women of children, and things owners of people?
I am not a historian. I am a writer obsessed with remembering, with remembering the past of America above all, and above all that of Latin America, intimate land condemned to amnesia.

Eduardo Galeano

Revolutioner hyllas när de inte längre utgör någon fara.
Pierre Boulez, fransk kompositörThe Oxford Dictionary of Political Quotations / Norrskenflamman 990729

Robespierre var den förste ledande statsmannen sedan antiken som hyllade demokratin och använde ordet om sitt eget land. Därtill ansåg han att demokrati och terror hörde samman, eftersom terror behövdes för att bekämpa demokratins fiender. Under drygt ett halvsekel efter franska revolutionen var ordet "demokrati" belastat av Robespierres terror på ungefär samma sätt som ordet "kommunism" numera är belastat av Stalins.
Åsa Linderborg och Martin LindeNorrskensflamman 000714

Insikten att historien - också den vi just nu lever - utgör en öppen process är en av de viktigaste vi har. Den förblir abstrakt och i grunden obegriplig om vi inte får ett hum om den verkliga historiska utvecklingen, där varje komponent, varje ord kunde byta innebörd utan att deltagarna behövde märka något förrän efteråt. Vi blir istället förförda av de stora, blanka orden och de heligt bedyrade idealen.
Sven-Eric LiedmanDN 000425

...regeringen Palme är spindeln i nätet för hela världens framväxande socialdemokratiska rörelser! Den svenska socialdemokratin anger färdriktningen - utomlands också. Därmed kommer Sveriges ekonomiska politik att få betydelse långt utanför landets gränser.
Business Week i december 1975Stefan Koch: "Höger om!", Ordfront förlag 1999, s 44

Säg till alla att vi är dem vi var. Men vi är helt oförmögna att förhindra katastrofen. Vi är fångar i ett stort tukthus. Att revoltera är liktydigt med självmord, som när fångar störtar fram mot beväpnade vakter.
Wilhelm Leuschner, tysk fackföreningsledare som accepterade att överta en fabrik i Hitlertyskland för att kunna organisera motståndsrörelsen, 1939 Kaj Fölster: "Förebilder", ordfront.se 020205

Those who say it can't be done are usually interrupted by others doing it.
James A. Baldwin

A revolution always seems hopeless and impossible the day before it breaks out and indeed never does break out until it seems hopeless and impossible.
George Bernard Shaw

Most of the things worth doing in the world have been declared impossible before they were done.
L. Brandeis

As long as someone else controls your history the truth shall remain just a mystery.
Ben Harper

People are trapped in history and history is trapped in them.
James A. Baldwin

The past is a rich resource on which we can draw in order to make decisions for the future.
Nelson MandelaCrwys-Williams, Jennifer, ed. (1998): "In the words of Nelson Mandela", Penguin Books, ISBN 07181 4306

Den som kontrollerar det förgångna kontrollerar framtiden.Den som kontrollerar nutiden kontrollerar det förgångna.
George Orwell

Because things are the way they are, things will not stay the way they are.
Bertold Brecht

History will be kind to me for I intend to write it.
Winston Churchill

Vad var det för ungdom, som drog dit ner? En och annan intellektuell, men mest arbetarungdom. Alla vittna om att det var svenska ungdom sådan den är, när den är som bäst. Det var oförfärade, härdade, pålitliga pojkar, som icke skydde någon ansträngning eller ryggade tillbaka för några faror.
Torgny Segerstedt om de SpanienfrivilligaGöteborgs Handels- och sjöfartstidning 20 februari 1939 / Segerstedt: När stormen klarar sikten, Ordfront förlag 1980

Byråkratin beundrade Stalin därför att han höjde dem över massorna, men hatade honom därför att han upphöjde sig själv över den.
Schachtman

Det nödvändigaste nu är kanske att en man, en okänd, svag, kanske till och med en osympatisk man ligger bakom en kulspruta och försvarar den spanska republiken.
Eyvind JohnsonOrdfront Magasin #7-8/2000