Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Människosyn

If you're not angry
then you're just stupid
or you don't care
how else can you react
when you know something's so unfair
when the men of the hour
can kill half the world in war
or make them slaves to a superpower
and then let them die poor

Ani DiFrancour Out of range

I am what time, circumstance, history, have made of me, certainly, but I am also, much more than that. So are we all.
James A. Baldwin

Dagens marxister bekymrar sig endast om de vuxna. När man läser dem skulle man kunna tro att vi föds vid den ålder då vi tjänar vår första lön. De har glömt sin egen barndom och när man läser dem verkar det som om människorna kände sin alienation och reifikation först i sitt eget arbete, när i själva verket var och en först upplever den som barn i sina föräldrars arbete.
Jean-Paul Sartreur "Existentialism och marxism"

Man kan inte med ett individualkapitalistiskt betraktelsesätt hålla på och tala om mina barn och dina, utan det är fråga om våra barn - det gäller varenda tjatting. Därför ska barnen sättas i förgrunden.
Olof Palme, 1975Socialdemokratiska partikongressen 1975 / LO (1996): "Olof Palmes väg", broschyr, art.nr. 566-1324-5 96.03 5 000

Du låt dig ej förhärdas i denna svåra tid. De alltför hårda brister, de alltför styva mister sin udd därvid.
Wolf BiermannFlamman 060817

Det är så lätt att spotta på den man en gång var. Det ska man inte göra. Man ska inte glömma sig själv. Då är det lätt hänt att man börjar spela golf eller något liknande.
Lukas Moodysson om sina gamla dikterAftonbladet.se 020830

True compassion is more than flinging a coin to a beggar; it comes to see that an edifice which produces beggars needs restructuring.
Martin Luther King, Jr.

Det ligger i botten av min bok ett försök att beskriva vad en vuxen, mogen människa är. En människa som är närvarande i sin egen värld. Och som hör sin egen röst i sig själv, inte hör andra röster. Som kan se sig själv, som kan se andra människor. I den liberala drömmen har människor bytts ut mot en idealmänniska som bara är förnuft. Den drömmen vill jag ersätta med en realistisk bild av verkliga människor, som är olika varandra och som har svagheter, men som alla har förmåga till kärlek och förmågan att se.
Bengt NermanETC #1-2/1998

Myten, traditionen, generna och hormonerna - alla förlägger makten utanför människan och hennes vilja och förmåga att välja och att förändra.
Nina Björk

Because the SG-SD meets National Institute of Corrections suicide prevention guidelines and California Title 24, correctional administrators can rest easy. Suicide takes a toll on facility administration by wasting time and money combating negligence claims. Suicide also increases facility staff stress and decreases morale. Finally – a maximum security grille that can be specified to deter suicide!
Promotional text for the SG-SD Suicide Deterrent Security Grille, by the company Titushttp://www.titus-hvac.com/new_products.asp 021125

Hur givande kan det vara att viga sitt liv åt ... [en] folkgrupp som i strid med sin historiska uppgift vägrar att prioritera kommunistisk samhällsomstörtning framför familjeliv och Greklandssemester? Kan ni ens föreställa er frustrationen när någon bättre vetande nästan har fått en Svensson-typ att förstå Lenins syn på empiriokriticismen - och så kommer glassbilen farande med sitt kapitalistiska tingeltangel och vips så är glassbåtar allt som rör sig på de gåtfulla oceaner av idioti som skvalpar runt i skalpen på Svensson. Damn it! Dessa lättledda varelser!
Rikard Johansson, om den stackars vänster som antar att Svensson år efter år låter sig luras att vara reformistInternationalen 050804

Att förstå allt och alla är att förlåta allt och alla. Det är också att bli politiskt impotent. Tror någon verkligen att överklassen slutar hata oss den dag vi inte längre ids hata den?
Hans IsakssonFiB-Kulturfront #6-7/2002

Some things you must always be unable to bear... Injustice and outrage and dishonor and shame. No matter how young you are or how old you have got... Just refuse to bear them.
William Faulkner

Jag tror att allt handlar om den stora mängd våld vi som barn blir utsatta för, och som vi fortsätter att utöva på våra egna barn inom oss. Egentligen är det märkligt att någon överlever sin barndom. Och frågan är om vi verkligen gör det, kanske dör något väldigt stort inom oss.
Bob HanssonDN 000922

The important thing is not to stop questioning.
Albert Einstein

Om något slagord idag skulle ha innebörd, vore det vidga eller bredda - i betydelsen ge människor möjlighet att bryta igenom hela sin bredd, att erkänna och acceptera hela sitt jag.
Bengt Nermanur "Demokratins kultursyn", 1962

Det handlar om att ta det mänskliga på största allvar. I dag kan vi flyga till månen och operera hjärtan som gått sönder. Men vi kan inte upphöra att se beroende och behov av omsorg som ett tecken på svaghet. Vi fortsätter helt enkelt att ljuga om vad det är att vara människa.
Nina BjörkDN 060927, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=575968 070328

I am unjust, but I can strive for justice.
My life's unkind, but I can vote for kindness.
I, the unloving, say life should be lovely.
I, that am blind, cry out against my blindness.

Vachel Lindsay

Idag gäller det snarare att kunna definiera sig i samhället, på en gång som delar av och klart urskiljbara. Man kan befinna sig mitt i och ändå se sitt läge.
Bengt Nerman

Jag tror att den bakomliggande orsaken är den som Göran Greider så ofta påtalat: de senaste decenniernas privatisering av människornas själar. Med den följer nämligen som obönhörlig konsekvens att alla perspektiv förkortas. För den som lärt sig att satsa på sig själv blir Här och Nu det enda som gäller. Någon framtid existerar inte förutom den jag själv kan överblicka och dra nytta av.
Bengt Göransson (s), f.d. kulturminister, om SkandiadirektörernaDalademokraten 031203 / Internationalen 031211

Det var inte förrän jag blev 60 som jag för första gången ägde den jag själv var. Det verkar märkligt, för jag är framgångsrik och priviligierad. Men jag hade inte fram till nu kunna säga till mig själv: Jag är någon, jag förtjänar att bli älskad.
Jane FondaFlamman 060323

Det hemskaste med människan - och med tamdjuren i motsats till de vilda djuren - är att hon finner sig i allt.
Gunnar EkelöfBengt Nerman: "Demokratins kultursyn", 1962

What is needed is a realization that power without love is reckless and abusive, and love without power is sentimental and anemic. Power at its best is love implementing the demands of justice, and justice at its best is power correcting everything that stands against love.
Martin Luther King"Where Do We Go From Here?", Address to the Southern Christian Leadership Conference, 16 August 1967

Vi måste sträva efter ett samhälle som möjliggör du-relationer därför att det är byggt på du-relationer. Detta är också socialismens kärna.
Bengt Nerman

För mig är det något farligt med ungdom som går att fostra till ideal och jag tycker att man bör akta sig noga föra att vara med om att göra ungdomar sådana att man hos dem kan skapa ideal, som håller livet ut.
Bengt Nermanur "Demokratins kultursyn"

At the risk of seeming ridiculous, let me say that the true revolutionary is guided by a great feeling of love. It is impossible to think of a genuine revolutionary lacking this quality.
Che Guevarafrom Man and Socialism in Cuba

The recognition of private property has really harmed Individualism, and obscured it, by confusing a man with what he possesses. It has led Individualism entirely astray. It has made gain, not growth its aim. So that man thought that the important thing is to have, and did not know that the important thing is to be.
Oscar Wilde

I'm an ordinary person, I have made serious mistakes, I have serious weaknesses.
Nelson MandelaCrwys-Williams, Jennifer, ed. (1998): "In the words of Nelson Mandela", Penguin Books, ISBN 07181 4306

Hunger är stort och hat
men vi hatar så smått kamrat
Vi tänker på ostron och kalvfilé
Och detta att översta våningen se
skedar och silverfat
vi hatar så smått kamrat

Nils Ferlin

Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts.
Albert Einstein

Det är ett psykopatdrag att gå omkring i den här världen och bara vara glad och nöjd.
Lukas MoodyssonAftonbladet 040909 / Flamman 040923

Vår djupaste rädsla är inte att vi är otillräckliga. Vår djupaste rädsla är att vi är kraftfulla bortom allt förnuft. Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss.
Nelson MandelaStockholm City 030328

Vi måste växa upp och bli 42 och fatta att ingen vet alla svar, men att demokrati och folkmakt över det politiska, mediala och ekonomiska livet är värt att fajtas för.
Stefan SundströmETC #5/2002

Vi tänker djupast, när vi känner starkast.
Mary Wollstonecraft

Denna karnevalsgnista av spefullt-munternt förbannande som aldrig slocknar i folkets kärna är en del av den stora flamma som förbränner och förnyar världarna.
Michail BachtinGöran Greider: Arbetarklassens återkomst, s 211

De enda mönster som har full giltighet för en människa är de som mognar fram ur hennes egen erfarenhet.
Bengt Nermanur "Demokratins kultursyn"

Vi är inte skit.
Göran Sonnevi

True compassion is more than flinging a coin to a beggar; it is not haphazard and superficial. It comes to see that an edifice which produces beggars needs restructuring.
Martin Luther King, Jr., 1967

Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves: "Who am I to be brilliant, georgeous, talented, fabulous?" Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people will not feel secure around you. We are born to make manifest the glory of God that is within us. It is not just in some of us; it is in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our fear, our presence automatically liberates us.
Nelson Mandela

The world of individualistic competition is experienced every day; the world of harmonious unanimity is fully realised only in sporadic flashes of togetherness, glimpses of what might be if only people would cooperate and their purposes reinforce, rather than undercut, one another.
Robert Bellah

Vissa får sig en extra smäll, de låter inbilla sig att den aggression de utvecklar under rådande förhållanden är omoralisk.
Jim Evrard om pacifister

Samhället består inte av människorna, utan av relationerna mellan dem.
Arnold Toynbee

Det är våra svarvar som sitter där nere. Vi måste ha samma inställning till vår personal som man hade till svarvarna förr. De måste skötas. De måste smörjas vid bestämda tider och ses över. Annars fungerar de inte.
Per-Erik Ivansson, platschef på callcentret Transcom, om telefonisternaAftonbladet 020121

Frihet är vad du gör med det som gjorts med dig.
Jean-Paul Sartre

Varje enskild människa är fri att bestämma om hon vill se det som förenar oss människor istället för att fastna i det som skiljer oss åt.
Dogge DoggelitoAftonbladet Debatt / etc.se 020606

Det är samspelet med andra som ger mig min identitet. Det är andras ansikten som gör mig levande.
Bengt Nerman

Vi människor finns genom våra band till andra. Vi är intresserade av banden, hur de bryts, förändras eller omvandlas, av relationer helt enkelt.
Louise Boije af GennäsDN 990703

Börja med kunskapen om att den skada som detta samhälle har tillfogat dig bara specifikt och inte generellt är skild från den som det har tillfogat andra. Medge din egen brutalisering, din egen andliga och intellektuella fattigdom. Och framför allt: lär dig att passionerat hata detta samhälle och dom som tjänar på det
Jim Evrard 1966

Try not to become a man of success but rather to become a man of value.
Albert Einstein

Jag är centrum i universum, men det är du också.
Witold Gombrowicz

Man måste vilja söka sin motivation. Den är inte lika med en högerslogan som 'Satsa på dig själv!' Nej, det är inte för att bli rikast eller störst eller för att vara förmer än någon annan, utan för att göra sitt eget liv till ett bättre liv, ett liv med värde. Det handlar om att vilja lära sig nya saker, att ta ansvar för sig själv.
Torbjörn Nilsson

Den näst intill olösliga uppgiften består i att inte låta sig fördummas vare sig av andras makt eller av sin egen vanmakt.
Theodor W Adorno

The ideals which have always shone before me and filled me with the joy of living are goodness, beauty, and truth. To make a goal of comfort or happiness has never appealed to me; a system of ethics built on this basis would be sufficient only for a herd of cattle.
Albert Einstein

This I say to you, what I say is true: emotions aren't a product to sell and cannot be consumed.
Jesse Michaels

vi [måste] försöka göra människor synliga i sina relationer och som sina relationer. Det är svårt: vårt språk stretar emot, det vill få oss att tänka, inte i förbindelser, utan i ting och egenskaper. Vårt språk klyver och privatiserar.
Bengt NermanOrdfront Magasin #3/1998

Avskild från förståelse för sina egna behov, motivkrafterna i honom själv, som han är - hur skulle han då kunna omfatta dessa krafter i andra?
Jim Evrard om intellektuella revolutionärer

Being an activist means being aware of what's happening around you as well as being in touch with your feelings about it - your rage, your sadness, your excitement, your curiosity, your feeling of helplessnes, and your refusal to surrender. Being an activist means owning your desire.
Paula Allenur "An Activist Love Story" av Paula Allen och Eve Easler / Znet

Vrede är naturligtvis en drivkraft. Och man kan välja att använda den till konstruktiva saker. Alla politiska rörelser är sprungna ur ilska. Men så fort man har en åsikt och uttrycker den, den kan vara om politik eller feminism, blir man avfärdad som aggressiv.
Ani DiFrancoDN 991122

Cautious, careful people, always casting about to preserve their reputation and social standing, can never bring about a reform.
Susan B Anthony

The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable man persists in trying to adapt the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man.
George Bernard Shaw

One cannot in the nature of things expect a little tree that has been turned into a club to put forth leaves.
Martin Buber

Darwin's theory of the struggle for existence and the selectivity connected with it has by many people been cited as authorization of the encouragement of the spirit of competition. Some people also in such a way have tried to prove pseudoscientifically the necessity of the destructive economic struggle of competition between individuals. But this is wrong, because man owes his strength in the struggle for existence to the fact that he is a socially living animal. As little as a battle between ants of an ant hill is essential for survival, just so little is this the case with the individual members of a human community
Albert Einstein

Desire for approval and recognition is a healthy motive, but the desire to be acknowledged as better, stronger or more intelligent than a fellow being or fellow scholar easily leads to an excessively egoistic psychological adjustment, which may become in jurious for the individual and for the community.
Albert Einstein[ur On Education, Address to the State University of New York at Albany]

I am somehow less interested in the weight and convolutions of Einstein's brain than in the near certainty that people of equal talent have lived and died in cotton fields and sweatshops
Stephen Jay Gould

Ville man bete sig som en kossa, kunde man naturligtvis vändaryggen åt mänsklighetens lidande och bara bekymra sig om sig själv.
Karl Marx

Ett kollektiv det är väldigt svårt att medvetet stå utanför är massindividualismen.
Johan Berggren

Människor sätts inte i rörelse av abstraktioner och generaliseringar. De sätts i rörelse av sina omedelbara konflikter och ofullkomligheter
Jim Evrard 1966

Att vara innebär att umgås dialogiskt.
Michail Bachtin

Det är lätt att låta sig berusas av modeller för en ny ordning och 'en ny människa' som revolutionärerna talade om 1789 (och Castro 1969). Men vad skall man göra med alla de gamla människor som redan finns där, med alla sina irrationella attityder, sina själviska tankar och religiösa villfarelser?
 Läxan kan inte vara att låta bli att förändra. Den kan heller inte, som jag ser det, vara att förändra lite. Den måste ligga i att försöka hitta en framkomlig förbindelse mellan det nya och det gamla, ett slags revolutionär reformism som förmår känna ömhet för det alltför mänskliga utan att för den skull alltid acceptera det.

Ronny AmbjörnssonDN 990729

Det är människan som gör sanningen stor, inte sanningen som gör människan stor
Tage Danielsson

The criminal and the soldier at least have the virtue of being against something or for something in a world where many people have learned to accept a kind of grey nothingness, to strike an unreal series of poses in order to be considered normal... It's difficult to say who is engaged in the greater conspiracy - the criminal, the soldier, or us.
Stanley Kubrick

Se upp för dem som vill vara som de andra - de skyr inga medel.
Bob Hansson