Arbete
Asien
Atomvapen
Bibeln
Borgerligheten
Brott och straff
Demokrati
Ekonomi
EU och EMU
Fackföreningar
Faktabetonade
Fascism
Feminism
Folkpartiet
Hatet mot upprorsmakarna
Historia
Högerns historia
Homofobi
Ideologier
Ideologiproduktion
Imperialism
Internationella högerspöken
Japan
Kalla kriget
Känt folk talar ut
Klassamhället
Kolonialism
Konflikter
Könsmaktsordningen
Könsroller
Krig
Krigsförbrytelser
Krigspropaganda
Kristdemokraterna och centern
Kritiskt tänkande
Kultur
Kungahuset
Kunskap
Latinamerika
Människosyn
Marx
Media
Mellanöstern
Militarism
Miljö
Moderaterna
Moral och moralism
Nationalism
Organisering
Överklassen
Övriga
Pengar och rikedom
Perifera
Plundringen
Rasism
Rättigheter
Regimerna i Syd
Reklam
Religion
Säga som det är
Sanningssägande borgare
Socialdemokratins sämre sidor
Socialism
Solidaritet
Staten
Tortyr
USA
Wallenberg
Yttrandefrihet

 
 

Socialism

I Sverige kommer kapitalismen alltså inte att avvecklas genom revolution, men möjligen den mera beprövade vägen, genom remiss till berörda parter.
Walter KorpiGreider, Göran (1998), Arbetarklassens återkomst, Albert Bonniers förlag, s 147

Den form av sammanslutning som, ifall människan skall fortsätta att förbättras, till slut måste förväntas komma att dominera, är icke den som existerar mellan en kapitalägare som ledare och arbetare utan inflytande, utan sammanslutningen av arbetarna själva på jämlik basis, gemensamt ägande det kapital varmed de utför sin gärning, och underställda chefer valda och avsättliga av dem själva.
John Stuart Mill, liberal förgrundsfigur som blev mer socialistisk på äldre darEriksson, Olle (2005): "Från social liberalist till liberal socialist", Yelah.net 051020

Nevertheless, it is necessary to remember that a planned economy is not yet socialism. A planned economy as such may be accompanied by the complete enslavement of the individual. The achievement of socialism requires the solution of some extremely difficult socio-political problems: how is it possible, in view of the far-reaching centralisation of political and economic power, to prevent bureaucracy from becoming all-powerful and overweening?
Albert Einstein"Why Socialism?", Monthly Review, May 1949

Some people believe themselves very 'marxist' and very 'materialist' when they neglect human factors and only concern themselves with material and economic facts. They accumulate figures, statistics, percentages. They study with extreme precision the deep causes of social phenomena. But because they don't follow with similar precision how these causes are reflected in human consciousness, living reality eludes them. Because they are only interested in material factors, they understand absolutely nothing about how the deprivations endured by the masses are converted into aspirations of a religious type.
Daniel Guérin

In my opinion, nothing has contributed so much to the corruption of the original idea of socialism as the belief that Russia is a socialist country and that every act of its rulers must be excused, if not imitated. And so for the last ten years, I have been convinced that the destruction of the Soviet myth was essential if we wanted a revival of the socialist movement.
George Orwell, Preface to Animal Farm http://en.wikiquote.org/wiki/Communism 060404

All that is needed, is to hammer two facts home into the public consciousness. One, that the interests of all exploited people are the same, and the other, that socialism is compatible with common decency.
George Orwell

Man måste avskaffa kapitalismen i den meningen att tvånget att sälja sin arbetskraft måste bort. I stället måste vanliga löntagare få makten över produktionsmedlen. Men det innebär inte att vi vill slå ihjäl alla småföretagare, förstatliga frisörerna och allt vad vi nu anklagas för. I stället vill vi se många former av ägande och damernas färg på baddräkten ska inte bestämmas i statliga ämbetsverk.
C H Hermansson, f d partiledare för vänsterpartietGP 010105

Socialism is so plain, so clear, so simple that when a person becomes an intellectual he doesn't understand socialism.
Big Bill Haywood

The earth is for all the people. That is the demand.
The machinery of production and distribution for all the people. That is the demand.
The collective ownership and control of industry and its democratic management in the interest of all the people. That is the demand.
The elimination of rent, interest, profit and the production of wealth to satisfy the wants of all the people. That is the demand.
Cooperative industry in which all shall work together in harmony as the basis of a new social order, a higher civilization, a real republic. That is the demand.
The end of class struggles and class rule, of master and slave, or ignorance and vice, of poverty and shame, of cruelty and crime - the birth of freedom, the dawn of Brotherhood, the beginning of man. That is the demand.

Eugene V. Debs

[Capitalism] is not a success. It is not intelligent, it is not beautiful, it is not just, it is not virtuous - and it doesn't deliver the goods. In short, we dislike it, and we are beginning to despise it. But when we wonder what to put in its place, we are extremely perplexed.
John Maynard Keynes

Mer privategendom att använda och glädjas åt. Ingen privategendom för förtryck och exploatering. Det är socialism.
Leo Huberman i Socialismens ABC

If men reach the point of losing respect for property, everyone will have property, as all slaves become free men as soon as they no longer respect their master as master.
Max Stirner

I korthet så är socialismens kärna, att landet inte längre kommer att ägas av några få och misskötas av dessa för sina egna intressen, utan landet kommer att ägas av folket och skötas av folket i folkets intresse.
Leo Huberman i Socialismens ABC

One can debate the meaning of the term "socialism," but if it means anything, it means control of production by the workers themselves, not owners and managers who rule them and control all decisions, whether in capitalist enterprises or an absolutist state. To refer to the Soviet Union as socialist is an interesting case of doctrinal doublespeak.
Noam Chomsky

I detta syfte vill socialdemokratin så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer, att medborgarna frigörs från beroende av varje slags maktgrupper utanför deras kontroll och att en på klasser uppbyggd samhällsordning lämnar plats för en gemenskap av på frihetens och likställighetens grund samverkande människor.
ur SAPs tidigare partiprogram

Socialism handlar inte om stora begrepp och tung teori. Socialism handlar om anständiga husrum för de hemlösa. Den handlar om vatten till dem som inte har tillgång till ofarligt dricksvatten. Den handlar om sjukvård, den handlar om ett liv i värdighet för de äldre. Den handlar om att överbrygga den enorma skillnaden mellan stad och landsbygd. Den handlar om anständig utbildning för alla människor. Socialism handlar om att slå tillbaka mot marknadens tyranni. Så länge ekonomin domineras av ett privilegierat fåtal valda av ingen kommer skälen för socialismen att finnas kvar.
Chris Hani, sydafrikansk kommunist och ANC-ledareVänsterpress #7/2000

We [propose] to destroy the capitalist and save the man. We want a system in which the worker shall get what he produces and the capitalist shall produce what he gets.
Eugene Debs

Den förste, som inhägnade ett jordstycke och hittade på att säga "Det här är mitt", och fann människor, som var tillräckligt enfaldiga att tro honom, blev den verklige grundaren av det borgerliga samhället. Hur många brott, hur många krig, hur många mord, hur många olyckor och fasor skulle inte den ha förskonat mänskligheten ifrån, som ryckt upp stakarna, fyllt igen dikena och ropat till sina likar: "Akta er för att lyssna på denne bedragare; ni är förlorade, om ni glömmer, att markens frukter tillhör alla och att marken själv inte tillhör någon!"
Jean Jaques Rousseau i Om uppkomsten av olikheten bland människor 1755

Listen, Revolution, We're buddies, see - Together, We can take everything: Factories, arsenals, houses, ships, Railroads, forests, fields, orchards, Bus lines, telegraphs, radios, (Jesus! Raise hell with radios!) Steel mills, coal mines, oil wells, gas, All the tools of production, (Great day in the morning!) Everything - And turn 'em over to the people who work. Rule and run 'em for us people who work
Langston Hughes